Acasă > Despre Noi > Politica managerială
 

Politica managerialăAm construit o istorie comună cu cea a partenerilor noştri prin asigurarea unui mediu de muncă stabil şi prin încercarea continuă de a îmbunătăţi serviciile şi prestaţiile noastre, precum şi tehnologia utilizată zilnic. Credem în prevenirea, controlul şi reducerea poluării mediului, ne asumăm rolul de susţinători ai ecologiei.


Politica referitoare la sistemul de management integrat conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, S.C. RER ECOLOGIC SERVICE SRL Brăila , societate de salubrizare autorizată pentru activităţile de ’’Colectare şi transport deşeuri municipale, menajere și asimilabile, stradale, voluminoase, din construcții și demolări, reciclabile, DEEE. Sortarea şi prelucrarea deşeurilor reciclabile. Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice. Curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi combaterea poleiului. Amenajare şi întreţinere spaţiilor verzi. Curăţenie interioară şi exterioară a clădirilor’’ este preocupată în aceeaşi măsură de creşterea continuă a calităţii serviciilor prestate şi a satisfacţiei clienţilor cât şi de îmbunătăţirea performanţelor de mediu, de sănătate şi securitate ocupaţională şi de responsabilitate socială, în condiţiile respectării stricte a cerinţelor legale si a altor cerinţe ale clienţiilor, furnizorilor sau legate de aspectele de mediu, la care a subscris.
 
Principiile, orientările şi obiectivele societaţii referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi responsabilitate socială sunt următoarele:

 

  • Asigurarea unui mediu de muncă sigur, demn şi sănătos, fără discriminare la angajare, salarizare, acces la instruire sau promovare
  • Creşterea permanentă a satisfacţiei clienţilor noştri prin introducerea şi dezvoltarea celor mai moderne metode şi concepte de salubrizare
  • Îmbunătăţirea continuă a serviciilor şi prestaţiilor noastre, atât prin cele mai avansate tehnici şi tehnologii cât şi printr-o permanentă instruire şi perfecţionare a angajaţilor noştri
  • Extinderea şi diversificarea colectării selective a deşeurilor şi reintroducerea acestora în economie
  • Prevenirea, controlul şi reducerea poluării mediului în zonele autorizate de activitate astfel încât emisiile să tindă treptat spre zero
  • Achiziția de produse și echipamente prietenoase cu mediul

 

Reprezentantul managementului, prin monitorizarea permanentă a  obiectivelor, riscurilor al locurilor de muncă şi a aspectelor de mediu generate de serviciile desfaşurate are responsabilitatea şi autoritatea necesare de a asigura respectarea, menţinerea eficace şi la nevoie adaptarea sistemului de management integrat la noile cerinţe legislative.
 
Voi asigura toate resursele şi condiţiile necesare pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat precum şi pentru prevenirea accidentelor, rănirilor şi a îmbolnăvirilor profesionale concomitent cu prevenirea şi diminuarea poluării generată de activităţile desfășurate.

 

                   Director General – Ing. Staicu Iulian

 

Brăila 07.11.2013

 

 

Ridică-mi gunoiul!

Pentru a oferi cele mai bune soluţii pentru problemele tale, vei fi contactat de un agent în cel mai scurt timp posibil.

Galerie foto