Acasă > Utile > Legislatie
 

LegislatieLEGISLAŢIE CADRU

 
Directiva 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive

LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice

LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006 privind Legea serviciului de salubrizare a localităților

LEGEA nr. 132 din 6 iulie 2010 privind Colectarea selectivă a deşeurilor in institutiile publice

LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind Regimul deşeurilor

LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001 privind Regimul deşeurilor – aprobă O.U.G. 78 din 2000

LEGEA nr. 431 din 27 octombrie 2003 privind Gestiunea deşeurilor – aprobă O.U.G. 61 din 2003

LEGEA nr. 465 din 18 iulie 2001 privind Gestiunea deşeurilor industriale reciclabile – aprobă O.U.G. 16 din 2001

O.U.G. nr. 16 din 26 ianuarie 2001 privind getionarea deşeurilor industriale reciclabile

O.U.G. nr. 31 din 27 august 2013 privind Fondul pentru Mediu – modifică O.U.G. 196 din 2005

O.U.G. nr. 61 din 6 septembrie 2006 privind regimul deşeurilor – modifică O.U.G. 78 din 2000

O.U.G. nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru Mediu

HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobărea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

HOTĂRÂRE nr. 1470 din 9 septembrie 2004 privind Aprobărea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor

ORDIN nr. 194 din 27 februarie 2006 modifică Ordinul 1229-731-1095 – Valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje

ORDIN nr. 951 din 6 iunie 2007 privind aprobărea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor

ORDIN nr. 1229/731/1095 din 30 noiembrie 2005 privind Autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale

ORDIN nr. 1364/1499 din 14 decembrie 2006 de Aprobăre a Planurilor regionale de gestionare a deşeurilor

ORDIN nr. 1385 din 29 decembrie 2006 privind aprobărea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificărea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobăte la nivel national, regional şi judetean

 
 

AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE

 
Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂRE nr. 247 din 17 martie 2011 privind Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje – modifică şi completează HOTĂRÂRE Guvernului nr. 621/2005

HOTĂRÂRE nr. 349 din 11 aprilie 2002 privind Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

HOTĂRÂRE nr. 621 din 23 iunie 2005 privind Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

HOTĂRÂRE nr. 899 din 10 iunie 2004 modifică şi completează H.G. 349 din 2002

HOTĂRÂRE nr. 1872 din 21 decembrie 2006 privind Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje – modifică şi completează Hotărârea nr. 621/2005

ORDIN nr. 493 din 17 mai 2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje

ORDIN nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

ORDIN nr. 927 din 6 octombrie 2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

ORDIN nr. 1281/1121 din 16 decembrie 2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective

ORDIN nr. 2406 din 4 octombrie 2011 – modifică art. 2 din Ordinul nr. 493/2006

ORDIN nr. 2742/3190/305 din 21 noiembrie 2011 pentru aprobărea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobărea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare

 
 

DEPOZITAREA DEŞEURILOR

 
Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂRE nr. 162 din 20 februarie 2002 privind depozitarea deşeurilor

HOTĂRÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor

HOTĂRÂRE nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificărea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

HOTĂRÂRE nr. 1292 din 15 decembrie 2010 – modifică şi completează H.G. nr. 349 din 2005

ORDIN nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri

ORDIN nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobărea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor

ORDIN nr. 775 din 28 iulie 2006 pentru aprobărea Listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor

ORDIN nr. 867 din 30 septembrie 2002 – Definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deşeuri

ORDIN nr. 1147 din 10 decembrie 2002 privind Aprobărea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor

ORDIN nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 – modifică anexa la Ordinul nr. 757/2004

 
 

ULEIURI UZATE

 

HOTĂRÂRE nr. 235 din 7 martie 2007 privind Gestionarea uleiurilor uzate

HOTĂRÂRE nr. 441 din 30 aprilie 2002 modifică H.G. 662 din 2001

HOTĂRÂRE nr. 662 din 12 iulie 2001 privind Gestionarea uleiurilor uzate

HOTĂRÂRE nr. 1159 din 2 octombrie 2003 modifică H.G. 662 din 2001

 
 

DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE

 
Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare

Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂRE nr. 448 din 19 mai 2005 privind Deşeurile de echipamente electrice şi electronice

HOTĂRÂRE nr. 992 din 25 august 2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

HOTĂRÂRE nr. 816 din 21 iunie 2006 modifică şi completează Hotărârii Guvernului nr. 992 din 2005

HOTĂRÂRE nr. 1037 din 13 octombrie 2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

HOTĂRÂRE nr. 1518 din 2 decembrie 2009 modifică şi completaza H.G. nr. 448/2005 şi H.G. nr. 992/2005

Ordin nr. 66/20 ianuarie 2006 privind Privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

ORDIN nr. 344/732 din 31 martie 2009 privind completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.226/1.771/2007 pentru modificărea anexei la HOTĂRÂRE Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

ORDIN nr. 556/435/191 din 5 iunie 2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006

ORDIN nr. 901/S.B. din 30 septembrie 2005 privind aprobărea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare

ORDIN nr. 910/1704 din 31 mai 2007 pentru modificărea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobărea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

ORDIN nr. 1223/715 din 29 noiembrie 2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice

ORDIN nr. 1225/721 din 29 noiembrie 2005 privind aprobărea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

ORDIN nr. 1226/1771 din 30 iulie 2007 pentru modificărea anexei la HOTĂRÂRE Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

ORDIN nr. 1269/820 din 21 noiembrie 2006 pentru modificărea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobărea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

ORDIN nr. 1441 din 23 mai 2011 privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice

ORDIN nr. 2264 din 14 septembrie 2011 privind aprobărea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

 
 

DEŞEURI DE BATERII ŞI ACUMULATORI

 
Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂRE nr. 1057 din 18 octombrie 2001 privind Regimul bateriilor şi acumulatorilor care contin substante periculoase

HOTĂRÂRE nr. 1079 din 26 octombrie 2011 modifică şi completează H.G. nr. 1132 din 2008

HOTĂRÂRE nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind Regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

ORDIN nr. 669/1304 din 28 mai 2009 privind Aprobărea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori

ORDIN nr. 1399/2032 din 26 octombrie 2009 pentru Aprobărea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori

ORDIN nr. 2743/3189 din 21 noiembrie 2011 privind aprobărea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobăre a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare

 
 

TRANSPORT DEŞEURI

 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri

HOTĂRÂRE nr. 788 din 17 iulie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri

HOTĂRÂRE nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

HOTĂRÂRE nr. 1453 din 12 noiembrie 2008 modifică şi completează Hotărârii Guvernului nr. 788/2007

ORDIN nr. 1119 din 8 noiembrie 2005 privind delegarea către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a atribuţiilor ce revin Ministerului Mediului şi Schimbarilor Climatice în domeniul exportului deşeurilor periculoase şi al transportului deşeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului

 
 

INCINERAREA DEŞEURILOR

 
Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂRE nr. 128 din 14 februarie 2002 privind incinerarea deşeurilor

HOTĂRÂRE nr. 268 din 31 martie 2005 modifică şi completează HOTĂRÂRE Guvernului nr. 128/2002

HOTĂRÂRE nr. 427 din 28 aprilie 2010 modifică şi completează HOTĂRÂRE Guvernului nr. 128/2002

ORDIN nr. 756 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobărea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor

ORDIN nr. 1274 din 14 decembrie 2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare

ORDIN nr. 636 din 28 mai 2008 modifică şi completează Ordinul 1274 din 2005

 
 

NĂMOLURI DE LA STAŢIILE DE EPURARE

 
Directiva Consiliului nr. 86/278/CEE privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare
 
ORDIN nr. 27 din 10 ianuarie 2007 pentru modificărea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu
 
ORDIN nr. 344/708 din 16 august 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură
 
 
DOWNLOAD

Ridică-mi gunoiul!

Pentru a oferi cele mai bune soluţii pentru problemele tale, vei fi contactat de un agent în cel mai scurt timp posibil.

Galerie foto